Tanıtım

Genel Bilgi

Sosyal hizmet; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye, özgürleşmeye ve sosyal sağlığı iyileştirmeye katkı sağlayan bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmette insan hakları ilkeleri ve sosyal adalet temeldir. Sosyal hizmet mesleği bireylere kendilerini tanıma ve sosyal hizmetin temel hedefi olan insanların yüksek yararını gerçekleştirmede onlara rehber olma fırsatını verir. Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemektir. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna bağlı olarak sosyal hizmet uzmanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileridir. 

Tarihçe

Sosyal Hizmet bölümü Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2020 yılında kurulmuş olup, 2020- 2021 öğrenim yılında 39 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim süresi dört yıl olan bölümün eğitim dili Türkçedir.