Personel İletişim Bilgileri

Akademik Personel

Dahili

E-posta

Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER

 6921

 azizeseraptuncer@karatekin.edu.tr

 Doç. Dr. Halime Miray Sümer DODUR

 6927

 halimemiraysumerdodur@karatekin.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

 6957

 serdaraykut@karatekin.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Hazal Swearinger

 6812

 hazalswearinger@karatekin.edu.tr

 Öğr. Gör. Elvan Ulucan ÖZKAN

 6825

 elvanulucanozkan@karatekin.edu.tr

 İdari Personel

 Dahili

 E-posta

Pınar Demir ŞAHİN

6912

pdsahin@karatekin.edu.tr

Nurşah AŞKIN

6913

nursahturkben@karatekin.edu.tr