Misyon & Vizyon

Misyon

Çağdaş yöntem ve teknikler ve güncel bilimsel gelişmeleri kullanarak, insan haklarına duyarlı, değişen toplumsal koşullara cevap verebilecek, alanına katkı sunacak sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

Vizyon

Sosyal hizmet eğitiminde evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim yapan, araştırma ve yayın üreten, ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliğine ve etkileşime açık bir bilim kurumu olmaktır.