Bölüm Başkanı Mesajı

Ünlü düşünür Fukuyama, 21. yüzyılın sağlık sektörünün 19. Yüzyılın demiryolları ile aynı öneme sahip olduğunu belirtir. Bugün sağlık hizmetleri, aynı ekonomik büyüklük, aynı toplumsal itici güç ve refah anlamını taşımaktadır. Bu sektörün sosyal hizmet boyutu ise çağdaş toplumda açığa çıkan, yoksulluk, göç, zayıf kesimlerin desteklenmesi, toplumsal adalet gibi pek çok yönünü kuşatmaktadır. İşte bu perspektifle çağdaş dünyanın sosyal hizmetlere büyük gereksinimi vardır. Bölümümüz toplumsal duyarlığı, görev bağlılığı ve güncel bilgiye erişimi olan kaliteli bir eğitimle donanmış öğrenciler yetiştirmektedir. Geleceğin sağlıklı toplumunda rol almak isteyen tüm gençleri bekliyoruz.

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                              Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER

                                                                                                                                                                                                              Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı