İdari

Yazdır

İdari

Bilgiler

Nurşah Aşkın
0
3122-3123
nursahturkben@karatekin.edu.tr
Pınar Demir Şahin
Bilgisayar İşletmeni
3119
pdsahin@karatekin.edu.tr