Bölümün Hedefleri

  • Bölümde ulusal ve/veya uluslararası projeler yapılmasının teşvik edilmesi
  • Lisans ve lisansüstü programların gelişmiş ülkelere ve ülke koşullarına göre geliştirilmesi ve güncellenmesi
  • Bölümde her yıl en az 5 adet ulusal ve/veya uluslararası indeksli dergilerde yayın yapılması
  • Her eğitim-öğretim yılında en az 5 adet ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde bilimsel bildirilerin sunulması
  • Bölüm öğrencilerinin her yıl ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara, teknik gezilere katılımlarının sağlanması
  • Öğrencilerin her yıl meslek örgütleriyle en az bir defa buluşturulması
  • Bölümün öğrenciler ile birlikte sosyal sorumluluk projesi yapmasının sağlanması
  • Uluslararası alanda üniversite işbirliklerinin geliştirilerek uluslararası değişim programı için kurumlarla anlaşma yapılmasının sağlanması
  • Öğretim üyeleri ve öğrencilerin her yıl çeşitli sosyal etkinliklerle biraraya gelmesinin sağlanması