BÖLÜM BAŞKANIMIZ VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİMİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMA KATILDI

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER ve Sosyal Hizmet Yüksek Lisans
öğrencimiz Elif Cemre İZGİ, Academy 1. Uluslararası Deprem Çalışmaları Kongresi’ne katıldılar. 21
Mayıs 2023 tarihinde Istanbul’da hibrit olarak gerçekleştirilen kongreye online katılan hocamız,
“Çocuk Dostu Kent Planlama ve Uygulamalarında Doğal Afet Duyarlı Politikaların Önemi” başlıklı
bildirisini sundu. Hocamızın danışmanlığını yürüttüğü yüksek lisans öğrencimiz ise “Depremin
Çocukların Psikososyal İyilik Halleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı bildirisiyle katkı
verdi. Deprem ana temasındaki bütün disiplinlerden çalışmaların seçildiği sempozyum, zengin içeriği
ile ilgi gördü.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi
Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe