Anabilim Dalları

Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı

Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı