Sosyal Hizmet Uzmanı Hangi Görevleri Yapar?

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramlardan yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getirir. Birey ve toplum sorunlarına duyarlı, toplumsal adalet ve eşitliğe inanarak dezavantajlı kişi, grup ve topluluklarla çalışır.