Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  1. Sosyal hizmet alanının tarihsel gelişimini, temel kavram ve terimlerini ve uygulama alanlarını (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil toplum, yerel yönetim gibi) açıklar.
  2. Bireylerle, ailelerle, gruplarla, toplumla, meslektaşlarıyla ve kurumlarla çalışırken, etkili sözel ve yazılı iletişim kurar.
  3. Sosyal hizmet ile ilişkili diğer alanları (psikoloji, sosyoloji, hukuk, kamu yönetimi, çocuk gelişimi, gerontoloji, sağlık yönetimi gibi) tanıyarak sosyal hizmetin bu alanlarla bağlantısını kurar.
  4. Sosyal hizmet alanında temel ve çağdaş kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde kuramlar arasındaki benzerlikleri, farklılıkları, kuramların katkılarını ve sınırlılıklarını ifade eder.
  5. Sosyal hizmette ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri takip edecek düzeyde temel araştırma becerisi ile araştırma yöntem ve tekniklerini uygulama becerisi kazanır.
  6. Birey, aile, gruplar ve farklı toplumsal gruplar ile sosyal hizmet uygulamaları yapar.
  7. Sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlama becerisi kazanır.
  8. Her düzeydeki müracaatçılar için benzerlik ve farklılıkları dikkate alarak planlı değişme sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma ve izleme) gerçekleştirme becerisi kazanır.
  9. Sosyal hizmet uygulamalarında insan haklarını temel alarak toplumsal ve ekonomik adalet doğrultusunda uygulamalar yapar.
  10. Alanıyla ilgili etik kuralların, bilimsel ve kültürel değerlerin bilincinde olur.