Öğrenci Kayıt Kabul Koşulları ve Diğer Süreçler

Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile programa kabul edilmektedir. Uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uluslararası geçerliliği olan sınavlarla kabul edilmektedir. Değişim öğrencilerinin programa kabulü ikili anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. Değişim öğrencilerinin kabulünü Uluslararası İlişkiler Birimi, ulusal öğrenci kabulünü Farabi Değişim Programı Birimi yürütmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabulünü ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütmektedir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Çankırı Karatekin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Çankırı Karatekin Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Sosyal Hizmet lisans programını başarı ile tamamlamış mezunlar ilgili alanlarda yüksek lisans/doktora eğitimine başvurabilirler.

Yüksek Lisans/ Doktora Olanakları

Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Yüksek Öğretim Kurulunun 18/11/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısından çıkan kararla  açılmıştır.

Ölçme ve Değerlendirme

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği`nin ilgili maddeleri uygulanır.

 Mezuniyet Koşulları

Öğrenci; zorunlu derslerin tamamını almak, seçmeli derslerle birlikte toplam en az 240 AKTS tamamlamak koşuluyla 4 üzerinden en az 2,00 genel başarı ortalamasını elde etmiş olması durumunda mezun olabilecektir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Hizmet alanında lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Çift Anadal- Yandal İmkanı

Başarı şartını ve gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenciler Çift Anadal Kapsamında bölümümüze kayıt yaptırabilmektedirler.