Toplumsal Gelişme Ve Sosyal Politika

Profesör Dr Azize Serap Tunçer
azizeseraptuncer@karatekin.edu.tr
6921

Birey Ve Toplum Sorunları

Doçent Halime Miray Sümer Dodur
halimemiraysumerdodur@karatekin.edu.tr
6927
Doçent Dr Serdar Aykut
serdaraykut@karatekin.edu.tr
6957